• Deutsch
  • English
  • Nederlands
  • Virmerischer Platt

Contactverbod op droompaden

Beste wandelvrienden!!!

Zoals u weet (zie hieronder) is er ook op de wandelroutes een basisverbod op contact en het aanhouden van de minimale afstand.
Om aan deze voorschriften te voldoen, kan het wandelpad nu nog maar in één richting worden bewandeld.
Ik verzoek u dringend om het pad over het bruggetje langs de vijver te beginnen, en dan over de kapel naar het kasteel.
Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat een noodzakelijke veiligheidsafstand wordt aangehouden. Vooral op smalle plaatsen is het anders onmogelijk om deze afstand te bewaren.

In het belang van uw en onze gezondheid vraag ik u dringend om u aan deze regel te houden.

Blijf gezond.

Torsten Zilles
Lokale burgemeester Virneburg

Contactverbod geldt ook op droompaden

REMET (Rhein-Mosel-Eifel-Touristik) doet een beroep op wandelaars om niet aan te komen vanwege de coronapandemie - controleer de kantoren van de openbare orde.

De wandelroutes in het district Mayen-Koblenz genieten aan het begin van het wandelseizoen een ononderbroken populariteit. Wat in normale tijden zou hebben gezorgd voor tevreden gezichten, is nu het drijven van zorglijnen op de voorhoofden van de verantwoordelijken ter plaatse. "Onder de huidige omstandigheden geldt hetzelfde voor wandelaars. "Maak alsjeblieft geen contact. Op zich zijn we blij met de grote populariteit van de droompaden en droomroutes. Helaas dwingt de corona-crisis ons tot een andere kijk op de zaak", benadrukt Henning Schröder, directeur van Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (REMET).

Vanuit het oogpunt van REMET, dat de wandelroutes heeft ontwikkeld, is het handhaven van het contactverbod momenteel de enige manier om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Dit geldt ook voor het wandelen op droompaden en droomroutes. De 26 premiumwandelwegen aan de Rijn, Moezel en Eifel zijn in de landelijke competitie meermaals bekroond met de titel "mooiste wandelroute" en zijn dienovereenkomstig populair. Recentelijk is ook geconstateerd dat talloze wandelaars van dichtbij en veraf de droompaden frequent bezoeken. Zelfs op paden die wegens bosbouwwerkzaamheden gesloten zijn, waren de wandelaars onderweg. Door het grote aantal wandelaars kunnen de voorgeschreven contactverboden op de soms smalle paden echter niet meer worden nageleefd.

"Om deze reden hebben sommige verenigingsgemeenschappen en steden besloten om individuele droompaden en de parkeerplaatsen te blokkeren of alleen de parkeerplaatsen volledig te blokkeren. Het is de bedoeling dat deze paden op dit moment niet meer voor het toerisme worden gebruikt. Controleer onder het beheer van de navigatiepunten welke paden hierdoor worden beïnvloed", zegt toerismedirecteur Schröder en doet met name een beroep op wandelaars uit naburige districten en deelstaten: "Accepteer a.u.b. geen lange reis om de droompaden te wandelen. De droompaden zijn er nog steeds, zelfs na de crisis. Blijf thuis!"

Voor alle anderen die absoluut de droompaden moeten bewandelen, geldt de algemene orde van de deelstaatregering: het is alleen toegestaan om in groepen van twee personen of met de leden van een huishouden (bijv. familie) te lopen. De noodzakelijke minimale afstand van ongeveer 2 meter moet worden aangehouden. In smalle passages moeten wandelgroepen het eens worden over wie het eerst gaat. En als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, moet het droompad in de gegeven richting worden bewandeld, zodat er geen onnodig tegenverkeer is. Meer informatie over beschermende maatregelen is beschikbaar op het internet op www.rlp.de/de/startseite.

De regelgevende instanties van de gemeenten en steden zullen de situatie ter plaatse controleren en nagaan of de regels worden nageleefd. "We beloven het. De Dream Trails en de Dream Paths zullen er na Corona nog steeds voor u zijn en wij heten u weer van harte welkom in het Dream Trail Land aan de Rijn, Moezel en Eifel", vragen de verantwoordelijken voor het toerisme in de Rijn-Moezel-Eifel om begrip en een optimistische blik op de toekomst.

Meer informatie is beschikbaar op het internet op www.traumpfade.info.